2021 Emlak Vergisi

Resmi Gazete’nin aynı mükerrer sayısında yayımlanan emlak vergisi kanunu genel tebliği uyarınca, mükellefiyeti 2021 yılında başlayanların, mükellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerinin hesabında; 2020 yılı değeri, 2020 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 4.555 artırılması suretiyle belirlenecek.

Buna göre, değerli konut vergisine tabi konutların nitelikli taşınmaz değeri alt ve üst sınırları; 5.22 milyon ile 7.81 milyon arasında değer sahip olanlarından; 5.22 milyon TL’yi aşan kısım için binde 3, değeri 10.4 milyon TL’ye kadar olanlarından 7.8 TL’si ve fazlası için binde 6, değeri 10.4 milyon TL’den fazla olanlarından bu tutarın ve fazlası için binde 10 olarak belirlendi.

2021 Çevre Temizlik Vergisi

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 50 kuruş, diğer belediyelerde 38 Kuruş olarak hesaplanacaktır.

2021 Yılı Tapu Harcı Oranı

Tapu Harçlarında oran yüzde 4 olarak (%2 satıcı ve %2 alıcı) uygulanacaktır.

2021 Tapu Harcı Döner Sermaye Ücreti 

2021 yılında tapu harcı alınırken ek olarak tapu harcı döner sermaye ücreti 385 TL alınacak.

2021 Doğrudan Gider Yazılabilecek Demirbaş Sınırı

Doğrudan Gider Yazılabilecek Demirbaş Sınırı 1500 TL olarak açıklanmıştır. Tutar katma değer vergisi hariç tutardır.

2021 Gayrimenkul Satışlarında Değer Artış Kazancı istisnası

Değer artış kazançlarına ilişkin istisna tutarı 19.000 TL’dir.

2021 Konut Kiralamalarında Beyanname Verilmesine Gerek Olmayan Tutar Sınırı

Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan mesken (konut) olarak kiraya verilen binalar için yıllık istisna tutarı 2021 yılı için 7.000 TL olarak tespit ve ilan edilmiştir. (313 Seri no.lu GVK Tebliği)

2021 İşyeri Kiralamalarında Beyanname Verilmesine Gerek Olmayan Tutar Sınırı

Tevkifata tabi tutulmuş menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı 53.000 TL olmuştur.

2021 Yılında Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı, 

Elde Ettiğiniz Süreklilik Göstermeyen Geliriniz için, Gelir Vergisi Kanununun 82 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı2021 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 43.000 TL olarak tespit edilmiştir.

2021 Gelir Vergisi dilimleri

24 bin liraya kadar % 15

53 bin TL’nin 24 bini için 3600, fazlası için % 20

130 bin TL’nin 53 bini için 9400, fazlası için % 27

650 bin TL’nin 130 bini için 30.190 fazlası için % 35

650 binden fazlasının, 650 bini için 22.190, fazlası için % 40

Gayrimenkul Danışmanları İçin 2021 Yılı Vergi Takvimi

26 Ocak 2021

– Aralık 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1 Mart 2021

– 2020 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)
– 2020 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)

31 Mart 2021

– 2019 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve 1.Taksit Ödemesi

17 Mayıs 2021

– 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1 Haziran 2021

– Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
– 2020 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Son Günü (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)
– 2020 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Son Günü (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)

2 Ağustos 2021

– 2019 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

17 Ağustos 2021

2020 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

26 Ekim 2021

– Eylül 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

17 Kasım 2021

– 2020 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

30 Kasım 2021

– Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
– 2020 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
– 2020 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi