Ticaret Bakanlığı resmen duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürülüğe girdi. Konut satışlarındaki taksit sınırlaması ile ilgili yeni düzenleme devreye girdi.

Resmi Gazete’de yayınlanan “Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” göre konut satışları, taksitlendirme sınırlaması kapsamı dışına çıkarıldı.

Konutta taksit sınırı ne oldu? Konut kredisi vade sınırı ne oldu? Konut kredisi taksit sınırı kaç ay oldu? Taksitle ev alma ve konut kredilerinde son durum!

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, konuttaki taksit sınırı kaldırıldı.

KONUT KREDİLERİNDE TAKSİT NETLEŞTİ

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin 12/B maddesinin birinci fıkrasına ‘taksitli mal ve hizmet satışlarında’ ibaresinden önce gelmek üzere ‘konut satışı haricindeki’ ibaresi eklendi.

Bu nedenle ilgili madde netliğe kavuşturularak, ‘perakende işletmelerce mal veya hizmet satışı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kıymetli evrak düzenlenerek veya düzenlenmeksizin gerçekleştirilecek konut satışı haricindeki taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme süresi on iki ayı geçemez’ şeklinde düzenlendi. Buna göre, hali hazırda, söz konusu hükümde konut satışları için ayrı bir taksitlendirme süresi belirlenmediğinden, bu satışlar genel taksitlendirme süresine tabii olarak anlaşılabiliyordu. Kredili konut satışlarında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından zaten herhangi bir vade sınırı uygulanmıyor. Genel süre 120 ay iken, ihtiyacı olanları ev sahibi yapmak amacıyla bu vade 180 ve 240 aya kadar çıkarılabiliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından da dar gelirlinin ev sahibi edilmesi amacıyla 240 aya kadar taksit uygulanıyor.